Central bokningstjänst - resor, videomöten och konferens

Vissa förvaltningar har andra bokningsrutiner. Se din egen förvaltnings hemsida.

Ny leverantör av resebyråtjänster

Från den 8 oktober 2017 har Västra Götalandsregionen en ny leverantör av resebyråtjänster, Lingmerths. Detta innebär att alla nya bokningar av resor och logi måste gå via Lingmerths.

Ändringar i bokningar som gjorts innan den 8 oktober hanteras som tidigare av Egencia. Från detta datum kommer Egencia inte längre att ta emot nya bokningar från Västra Götalandsregionen.

Det nya avtalet gäller för alla förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen.

Lokala rutiner

I de fall förvaltningar har egna rutiner kvarstår dessa fortfarande. De verksamheter som använder egna resebokare ska alltså fortfarande göra detta. Självbokning omfattar inte dessa förvaltningar. 

Inom Sverige och övriga Europa kan resor och logi bokas i Egencias självbokningssystem. Det är även möjligt att ringa och få personlig service av kundteamet på Egenica för Västra Götalandsregionen.

Knappval 1 - Resa och logi

Ange:

 • resmål
 • kontaktuppgifter 
 • FE-nummer 
 • Beställar ID

Så bokar du via e-post

Ladda ner formuläret nedan, och maila till: E-postadress.

Blankett för bokning av resa och logi

För ändring av bokningar gjorda innan 8 oktober 2017: E-postadress

Så bokar du över telefon

Under hösten 2017 kan det vara långa väntetider för bokning över telefon. Vi rekommenderar därför bokning via e-post när det är möjligt.

 • Nya bokningar med kort varsel (1-2 veckor) sker över telefon:
  010-441 05 00, knappval 1
 • Resor längre fram än 2 veckor görs via beställningsblankett som skickas in via e-post
 • Ändringar i resor gjorda innan 8 oktober görs via telefon:
  010-441 05 00 knappval 5 (Via Egencia)
 • Ha alltid beställar-ID och FE-nummer till hands, utan dessa kan bokning inte genomföras. (uppgifterna fås av närmsta chef)

Kontakt

Lingmerths sida för Västra Götalandsregionen

E-post Lingmerths: E-postadress

För frågor kring Västra Götalandsregionens avtal: E-postadress eller 010-441 02 00, knappval 2. 

Knappval 3 - Videokonferens

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33