För dig som leverantör

Inom Västra Götalandsregionen finns flera fakturaflöden och adresser som ska användas. Vilken typ av flöde och adress som ska användas beror på om fakturan avser order inom:

Du som leverantör har elektroniskt mottaget en order elektroniskt med ett ordernummer som börjar på OR.

Order som inkommer elektroniskt från Marknadsplatsen ska i första hand faktureras elektroniskt i Marknadsplatsen. Marknadsplatsen har alternativ och lösningar för att ta emot elektronisk faktura genom Van-operatör, WebEdi eller FullEdi.

Faktura ska skickas till den beställande förvaltningens GLN-adress eller registreras via Webbportal för Marknadsplatsen. Information om GLN-adresser och teknisk anslutning erhålls av systemleverantören eBuilder.

Krav på faktura i Marknadsplatsen

Leverantörens originalfaktura ska vara ställd till fakturaadress nedan, och alltid innehålla orderns nummer, OR följt av 8-9 siffror.

Faktura adress som ska användas vid avtal om att skicka pappersfaktura:

”Beställande förvaltning, t.ex Sahlgrenska Universitetssjukhuset”
E-handelskontoret, Ekonomiservice

Regionens Hus
542 87 Mariestad

 

Observera att fakturan alltid ska märkas upp med OR-nummer.
Vid uteblivet eller felaktigt OR-nummer kommer fakturan bestridas p,g,a otillräcklig information.

Kontaktuppgifter som ska användas vid frågor om fakturor inom Marknadsplatsen eHandel:

Fråga om

Betalning

E-postadress

Telefon 010-4410015 knappval 3

 

Teknisk anslutning eFaktura

Kontaktuppgifter systemleverantören eBuilder

E-postadress

Telefon 010-4410015 knappval 1.

 

Du som leverantör har mottagit en order via telefon, mail, fax eller direktupphandling (EJ Marknadsplatsen)

Krav på faktura

Fakturan ska innehålla ett beställarid som lämnas av beställaren. Namn på beställare godkänns inte som referens, eftersom regionen har många anställda med samma namn.
Krav på innehåll i faktura 

Fakturan ska skickas till den beställande förvaltningens FE adress
För vidare information om E-postadresser och kontaktuppgifter, välj den beställande förvaltningen nedan. 

E-postadresser, underlag och fler kontaktuppgifter

Fakturan ska innehålla uppgifter om F-skattsedel, moms, organisationsnummer, bankgiro- plusgiro/kontonummer, företagets namn, adress, telefonnummer, fakturanummer, datum, vad fakturan gäller och patientens namn. Avgifter för fakturering utgår inte.

Information till salonger gällande peruker, ögonfransar och medicinsk tatuering

Kopia på rekvisition ska bifogas fakturan.

Fakturaadress:

Västra Götalandsregionen, Regionservice
Bestid. 7911801
FE 963
405 83 GÖTEBORG

I webSESAM kan fakturaunderlag till hjälpmedelsfakturor från hjälpmedelscentralen hämtas. 

Hjälpmedel, webSESAM

Pappersfaktura

Pappersfakturor som inte avser handel i Marknadsplatsen ska skickas till den beställande förvaltningens FE-adress. Fakturan måste alltid innehålla ett beställarid.
För vidare information om FE adress och beställarid välj förvaltning.

E-postadresser, underlag och fler kontaktuppgifter

 

E-faktura

Har du som leverantör frågor gällande E-faktura (EJ Marknadsplatsen), behöver uppgift om GLN-adresser, vill ansluta dig som leverantör eller problem med teknisk anslutning.

Kontakta vår support via mail till 

 

 

Fakturafrågor

010-4410200
Knappval 4 och 2

 

Frågor om e-faktura övriga beställningar:

Aktuellt

Uppskjuten uppdatering
Tidigare aviserad uppdatering av Produktkategoriträdet är uppskjuten och kommer inte genomföras under november-december.

Uppdatering av produktkategoriträdet i Nationell katalog för produkter och avtal
En ny svensk standard för ISO 9999:2016 har publicerats (ersätter tidigare ISO9999:2011). För dig som leverantör innebär det att det tillkommer nya, ändrade och ihopslagna ISO-kategorier.

E-handel och hjälpmedelsprodukter
Införandet av nytt system för Västra Götalandsregionens e-handel fortskrider enligt plan. För dig som leverantör innebär detta ett nytt system där ni utför motsvarande arbete som ni utför idag.

Länka dina bilder till Katalogen
Som du säkert redan vet efterfrågar beställarna i Marknadsplatsen fler bilder på produkter. Du vet väl om att du i Katalogen kan välja att lägga in en länk (url) till produktbilden i er egen produktkatalog?

Anställda som slutar
Så här gör du för att ta bort anställda som slutat hos er. Det är viktigt att bara behöriga personer har tillgång till ditt företags produkter och avtal i Katalogen. Du som Rolltillsättare ansvarar för att inaktivera användare i Katalogen som inte längre arbetar i ditt företag.

IT-information

Senast uppdaterad: 2017-11-17 09:08