För dig som är medarbetare

Inom Västra Götalandsregionen finns flera fakturaflöden och adresser som ska användas. Vilken typ av flöde och adress som ska användas beror på om fakturan avser order från marknadsplatsen eller direktbeställning som gjorts via telefon eller mail.

E-handel Marknadsplatsen

Beställningar som gjorts via Marknadsplatsen som E-handel. De kännetecknas genom att order har ett OR nummer samt att OR numret finns med på fakturan.

Marknadplatsen

 

Direktbeställningar via telefon och mail

Fakturor som går direkt till Ekonomisystemet Raindance. Fakturan inkommer som pappersfaktura (scanning), pdf (mail) eller E-faktura.

Raindance, fakturaportalen

E-handel "e-Katalog"

Avser E-handel flöden för IT-beställningar, produkter och tjänster samt paketerade utbud som kombinerar tjänst och produkt som erbjuds inom Västra Götalandsregionen. Produkterna innehar support, paketerade drivrutiner samt finns möjlighet till internleasing.

E-katalogen


Aktuellt

Uppskjuten uppdatering
Tidigare aviserad uppdatering av Produktkategoriträdet är uppskjuten och kommer inte genomföras under november-december.

Uppdatering av produktkategoriträdet i Nationell katalog för produkter och avtal
En ny svensk standard för ISO 9999:2016 har publicerats (ersätter tidigare ISO9999:2011). För dig som leverantör innebär det att det tillkommer nya, ändrade och ihopslagna ISO-kategorier.

E-handel och hjälpmedelsprodukter
Införandet av nytt system för Västra Götalandsregionens e-handel fortskrider enligt plan. För dig som leverantör innebär detta ett nytt system där ni utför motsvarande arbete som ni utför idag.

Länka dina bilder till Katalogen
Som du säkert redan vet efterfrågar beställarna i Marknadsplatsen fler bilder på produkter. Du vet väl om att du i Katalogen kan välja att lägga in en länk (url) till produktbilden i er egen produktkatalog?

Anställda som slutar
Så här gör du för att ta bort anställda som slutat hos er. Det är viktigt att bara behöriga personer har tillgång till ditt företags produkter och avtal i Katalogen. Du som Rolltillsättare ansvarar för att inaktivera användare i Katalogen som inte längre arbetar i ditt företag.

IT-information

Senast uppdaterad: 2017-11-17 09:07