Hälso- och sjukvårdsnämnderna, Köpt Vård, Peruk

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Besarta Hoti

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Katrin Eriksson

Gruppledare, ekonom
Telefonnummer
E-post

Helén Wallerman

Teamchef
Telefonnummer
E-post

Köpt Vård

Annalena Fröjd

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Lena Helgesson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Kristina Park

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Britt-Marie Folkéus Östman

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Rose-Marie Sjöqvist Hilli

Gruppledare, ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Rainer Molnar

Teamchef
Telefonnummer
E-post

Peruk

Marie-Louise Ärlevik

Systemadministratör
Telefonnummer
E-post

Åsa Näslund

Systemadministratör
Telefonnummer
E-post

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef, Redovisning
Telefonnummer
E-post

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25