Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Asyl

Hälso- och sjukvårdsstyrlesen

Inga-Lill Eklind

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Besarta Hoti

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer
E-post

Katrin Eriksson

Gruppledare, ekonom
Telefonnummer
E-post

Helén Wallerman

Teamchef
Telefonnummer
E-post

Asyl

Marie-Louise Eklind

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Britt-Marie Asp

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Lena Helgesson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer
E-post

Rainer Molnar

Teamchef
Telefonnummer
E-post

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef, Redovisning
Telefonnummer
E-post

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25