Fördjupningsmodul Organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån AFS:2015

Innehåll

  • Kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
  •  Kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  •  Tidiga signaler på obalans mellan krav och resurser bristfällig organisatorisk och social arbetsmiljö
  •  Arbetsbelastning
  •  Arbetstid
  •  Kränkande särbehandling
  •  Samverkan för att lyckas
  •  Hälsofrämjande faktorer. Föreläsningar varvas med bordsreflektioner, casearbete och dialog.

Inför utbildningen
Fundera kring vilka de största utmaningarna är på er arbetsplats för att skapa
bra balans mellan krav och resurser.
För er som inte är uppdaterade på
föreskriftens innehåll, titta gärna på Arbetsmiljöverkets film om föreskriften genom
att klicka här.
Filmen är cirka en timme lång. Behöver du uppdatera dig på
hur föreskriften är formulerad? Här hittar du till föreskriften.
Arbetsmiljöverket har skapat en vägledning som stöd för att arbeta med
föreskriften. Här hittar du till vägledningen. 

Fakta

Datum

Plats
Campus Nya Varvet, Västra Frölunda

Kostnad
1 200 kr/deltagare

Utbildare
Anders Nyberg och Anette Nordling
Organisationskonsulter och legitimerade psykologer från Hälsan och Stressmedicin

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26