Fördjupningsmodul Rehabilitering/Alkohol

Innehåll

Tema förmiddag: Rehabilitering
Tema eftermiddag: Alkohol och kort om andra droger

För chefer, skyddsombud, HR-personal.

  • Västra Götalandsregionens rehabiliteringsprocess
  • Hur arbetar man praktiskt med rehabilitering utifrån Västra Götalandsregionens rehabprocess, teori, fall- och gruppdiskussioner
  • Ansvar, roller, regelverk och samverkan
  • Tips för ett givande rehabsamtal
  • Alkohol och droger/risk- & missbruk
  • Betydelse för arbetslivet
  • Hur upptäcka alkoholproblem?
  • Behandling och rehabilitering

Fakta

Datum
Höstens datum ej fastställt

Plats
Lilla Bommen 1, Göteborg, Lokal: Etage

Kostnad
1 200 kronor/deltagare

Utbildare
Karin Blomvé, företagsläkare, Hälsan & Arbetslivet
Lisbeth Lindström, företagssköterska, Hälsan & Arbetslivet

Monica Hedberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25