Grundutbildning i hälso-/arbetsmiljöarbete - Fysisk arbetsmiljö - dag 1 av 3

Innehåll

Utbildningen riktar sig till chefer, skyddsombud och HR-personal. Grundutbildningen innehåller 3 dagar: dag 1-fysisk arbetsmiljö, dag 2-organisatorisk och social arbetsmiljö och dag 3-verktyg i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. För att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt underlättar det att gå utbildningarna i ovan angiven ordningsföljd.

Innehåll - dag 1
Dag 1 ger kunskaper inom följande områden:

  • Grundläggande förutsättningar utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, föreskrifter och Västra Götalandsregionens styrdokument inom Hälsa och Arbetsmiljö
  • Organisation, roller och ansvar i hälso-/arbetsmiljöarbetet
  • Samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i hälso-/arbetsmiljöarbetet
  • Kopplingar görs till den regiongemensamma Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete under dagens arbete.

Föreläsningarna varvas med bordsreflektioner och dialog där förutsättningarna i arbetsmiljölagstiftningen och styrdokumenten omsätts till praktiskt hälso-/arbetsmiljöarbete.

Efter dag 1 av 3:
Ska deltagaren ha grundläggande kunskaper och förståelse för de förutsättningar som ska finnas i den egna verksamhetens hälso-/arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagstiftningen och styrdokumenten inom området. Till viss del fått praktiska kunskaper för att kunna medverka i den egna arbetsplatsens arbete med att bibehålla och utveckla den fysiska arbetsmiljön.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-08-29 sista anmälningsdag 2017-08-15
Skövde
2017-09-06 sista anmälningsdag 2017-08-23
Vänersborg
2017-09-26 sista anmälningsdag 2017-09-12
Borås
2017-10-03 sista anmälningsdag 2017-09-19
Göteborg
2017-11-09 sista anmälningsdag 2017-10-26
Göteborg
2017-11-15 sista anmälningsdag 2017-11-01
Göteborg

Plats
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Gullbergsvass konferens, Göteborg
Regionens Hus, Skövde
Regionens Hus, Vänersborg

Kostnad
1 200 kronor/deltagare

Utbildare
Utbildarna jobbar i par och altenerar mellan följande:
Carin Carlehed, HR-specialist på Alingsås lasarett 
Jan Hjalmarsson, Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet
Anders Ordqvist, Legitimerad psykolog på Hälsan & Arbetslivet
Malin Wixtröm, HR-konsult på Kompetenscentrum

Monica Hedberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-04-28 11:21