Grundutbildning i hälso-/arbetsmiljöarbete - Organisatorisk och social arbetsmiljö - dag 2 av 3

Innehåll

Dag 2 ger kunskaper inom följande områden:

  • Grundläggande förutsättningar utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, föreskrifter och Västra Götalandsregionens styrdokument inom Hälsa och Arbetsmiljö.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö med koppling till hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete i praktiken
  • Hälsofrämjande arbetsplats kopplat till "Känsla av sammanhang" d.v.s. KASAM-teorin
  • Kommunikation utifrån "det goda mötet"
  • Ledarskap/Medarbetarskap - Hur ser ett gott samspel ut i praktiken?
  • Likabehandling: Härskartekniker/Bekräftartekniker
  • Kopplingar görs till den regiongemensamma Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete under dagens arbete

Föreläsningarna varvas med bordsreflektioner och dialog där förutsättningarna i arbetsmiljölagstiftningen och styrdokumenten omsätts till praktiskt hälso-/arbetsmiljöarbete.

Efter dag 2 av 3 
Ska deltagaren ha grundläggande kunskaper och förståelse för de förutsättningar som ska finnas i den egna verksamhetens hälso-/arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagstiftningen och styrdokumenten inom området. Till viss del fått praktiska kunskaper för att kunna medverka i den egna arbetsplatsens arbete med att bibehålla och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-09-07 sista anmälningsdag 2017-08-24
Skövde
2017-09-13 sista anmälningsdag 2017-08-30
Vänersborg
2017-10-04 sista anmälningsdag 2017-09-20
Borås
2017-10-11 sista anmälningsdag 2017-09-27
Göteborg
2017-11-16 sista anmälningsdag 2017-11-02
Göteborg
2017-11-21 sista anmälningsdag 2017-11-07
Göteborg 

Plats
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Gullbergsvass konferens, Göteborg
Regionens Hus, Skövde
Regionens Hus, Vänersborg

Kostnad
1 200 kronor/deltagare

Utbildare
Utbildarna jobbar i par och altenerar mellan följande:
Carin Carlehed, HR-specialist på Alingsås lasarett 
Jan Hjalmarsson, Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet
Anders Ordqvist, Legitimerad psykolog på Hälsan & Arbetslivet
Malin Wixtröm, HR-konsult på Kompetenscentrum

Monica Hedberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-03-30 13:48