Informationsgrafik - presentera visuell information

Innehåll

Har du data eller annan information som behöver presenteras, men samtidigt känner att diagrammen i Office inte gör det tilltalande nog?
För att information ska gå in effektivt behöver den presenteras bra visuellt. Du kommer att få lära dig hur du presenterar statistik med hjälp av Powerpoint och Illustrator; både i form utav rena stapeldiagram men även i mer nya och kreativa former för att få större genomslagskraft.
Det här är en utbildning som lägger stor tonvikt vid att du skapar information som går fram visuellt. Du kommer under en heldag få öva dig på att skapa presentationsmaterial, på en rad olika sätt och lära dig mer om hur människor uppfattar både information och design
Utgångspunkten är att skapa data mer visuellt till Powerpointpresentationer, där vi tar hjälp av programmet Adobe Illustrator för att göra saker som inte går i Powerpoint.

Du ska kunna Powerpoint samt nosat lite på Adobe Illustrator och nu är redo att presentera informationen snyggt och lättförståeligt.
Ta med egen dator med installation av Illustrator på

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-02-07, sista anmälningsdag 2018-01-23

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 650 kronor/deltagare

Utbildare
Lexicon

Systemkrav
Office 2013
Adobe CC

Åsa Blixberg

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24