QPR ProcessDesigner

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsanalys/utveckling.

QPR ProcessDesigner används för att dokumentera processer, riskanalyser, händelseanalyser, intressentanalyser med mera enligt symboler som används i regionen.
Via intranätet i en portalmiljö kan man publicera sitt material som därmed kan bli tillgängligt för även de som inte har IT-verktyget. Förutom den grafiska beskrivningen av en process med mera kan övrig information, dokument och länkar göras tillgängliga så att man kan få en sammanhängande dokumentation. QPR ProcessDesigner stödjer kartläggning, analys och simulering av processer. Grundkursen omfattar kartläggningsdelen.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på önskat datum
2017-10-17 sista anmälningsdag 2017-10-03

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
900 kronor/deltagare

Utbildare
Mathias Sunnegård
Jacob Ljunggren

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24