Kommunikation och information

Kurser inom Kommunikation och information

- medarbetarutbildning för alla

i sjukvårdande samtal

Utbildningen riktar sig främst till chefer på olika nivåer, projektledare och andra som kan komma i kontakt med medier genom sin yrkesutövning. Nyhetsredaktionerna krymper men tempot och snabbheten i nyhetsflödet har höjts dramatiskt. Utbildningen i medieträning syftar till att öka kunskapen och förståelsen om hur en modern nyhetsredaktion fungerar, att öka förståelsen för publiceringshastigheten på nätet och stärka kunskapen om lagar och regler i relationen mellan medier och region. Deltagarna får träna på att göra och genomföra intervjuer i syfte att skapa trygghet och god förberedelse inför möten med medier. Man får även förståelse om hur man kan och varför man behöver öka hastigheten i servicen till medier och hur de själva idag använder sociala medier. Inga förkunskaper krävs mer än att man skall känna till organisationens värdegrund.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28