Enkätmetodik - Frågekonstruktion

Innehåll

För dig som vill utforma och/eller jobbar med enkäter och enkäthantering. Lär dig utforma frågor för bästa resultat i medarbetarenkäter, kundenkäter och patientenkäter.

  • Grund för undersökningar - Att binda samman start och mål, att ha slutprodukten klar för sig redan när man börjar. Hur ska det analyseras? Tabellplan, svarsalternativ till tabell.
  • Insamlingsmetoder - Översikt över olika insamlingsmetoders för- och nackdelar.
  • Bortfall - Lite allmänt, vad påverkar? Kontaktstrategier.
  • Frågekonstruktion - Vår metodik (den kognitiva processen hos respondenten), olika frågetyper kopplat till Svårigheter.
  • Svarsalternativ/skalor
  • Test - vikten av test, vad vi gör, vad ni kan göra.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-11-27 sista anmälningsdag 2017-11-13

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
1 500 kronor/deltagare

Utbildare
Fredrik Scheffer, Statistiska Centralbyrån

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27