Mediaträning

Utbildningen riktar sig främst till chefer på olika nivåer, projektledare och andra som kan komma i kontakt med medier genom sin yrkesutövning. Nyhetsredaktionerna krymper men tempot och snabbheten i nyhetsflödet har höjts dramatiskt. Utbildningen i medieträning syftar till att öka kunskapen och förståelsen om hur en modern nyhetsredaktion fungerar, att öka förståelsen för publiceringshastigheten på nätet och stärka kunskapen om lagar och regler i relationen mellan medier och region. Deltagarna får träna på att göra och genomföra intervjuer i syfte att skapa trygghet och god förberedelse inför möten med medier. Man får även förståelse om hur man kan och varför man behöver öka hastigheten i servicen till medier och hur de själva idag använder sociala medier. Inga förkunskaper krävs mer än att man skall känna till organisationens värdegrund.

Datum

Klicka på datum för anmälan:
2017-12-05 sista anmälningsdag 2017-11-21
2018-01-18 sista anmälningsdag 2018-01-04
2018-02-08 sista anmälningsdag 2018-01-25
2018-03-15 sista anmälningsdag 2018-03-01
2018-04-12 sista anmälningsdag 2018-03-29

Utbildningslängd

1 dag

Plats

Göteborg

Avgift

5 700:-/deltagare

Ansvarig

Lexicon

Innehåll

BLOCK ETT – förutsättningar och ramverk för en god kommunikation

ÖVNING – Den snabba och oförberedda intervjun

 TEORI

Grundlagar

 • Offentlighetsprincipen och meddelarskydd
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Tryckfrihetsförordningen

 Västra götalandsregionen

 • Värdegrunden

 Medier

 • Etiska spelregler
 • Källskydd

 Mediers trovärdighet enligt SOM-insitutet

 • Traditionella medier
 • Public service
 • Alternativa medier

 BLOCK TVÅ  – Från tanke till pushnotis på en timme

 • Nyhetsdesken, så funkar den
 • Sociala medier
 • Hastigheten
 • De fem viktigaste frågorna
 • Dramaturgin (storytelling)
 • Bilden/rörliga bilden

 ÖVNING – Du är journalisten – jag är publiken

 BLOCK TRE – den stora granskningen

 • Från tes till ansvarsintervju – Så går granskningen till
 • Exempel från verkligheten
 • Dramaturgin
 • Moralen och etiken

Hantera kritik

 BLOCK FYRA

ÖVNING – Det goda svaret; relevant, korrekt och empatiskt

 ÖVNING – Porträttbilden (upphovsrätt och kränkningsbedömning)

 

Utbildningsform

Utbildningen genomförs med korta föreläsningar varvat med praktiska
övningar där utbildaren genomför intervjuer både med och utan kamera. Under
eftermiddagen finns en professionell kameraman med på utbildningen och filmar
intervjuerna.

Utbildningsmaterial

Deltagarna får PPT med sammanfattning av kursens innehåll samt ev inspelade filmklipp från kurstillfället.

 

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Emma Martinfält Hedman

Kurs o konferensadmi
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 09:31