Maktspel och härskartekniker i arbetsgrupper HR - Steg 2

Innehåll

Härskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet. Någon annan tar för sig på min bekostnad eller beter sig på sätt som får mig att känna mig osäker och dum. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta - eller rättare sagt tystar sig själva. Du som arbetar i en HR-funktion eller ska stötta chefer och medarbetare behöver verktyg och metoder. Du kan också behöva metoder för att hantera och förebygga maktspel där du är indragen.

  • Under denna dag får du träna och samtidigt fördjupa din förståelse av vad härskartekniker och maktspel handlar om.
  • Du får öva på metoder för att hantera sårande härskartekniker och kvävande tilltal där du är indragen eller där du har som uppgift att stötta och utveckla.
  • Du får öva på verktygför att bygga ett utvecklande arbetsklimat där härskartekniker går att hantera.
  • Du får träna på att möta andra som upplever sig utsatta - av dig eller av andra.
  • Du får ta del av andras erfarenheter och hitta vägar framåt i konktreta situationer som du står inför.
  • Använder konkreta exempel från deltagarnas vardag för att förstå hur det som sker kan brytas och ett hållbart samarbete byggas upp.

Utbildningen är öppen för dig som tidigare deltagit i kursen Maktspel och härskartekniker i arbetsgrupper och som arbetar inom HR,personalvetare, arbetsplatsombud eller medarbetar- chefsstödjare. Du hanterar frågor som gäller chefer eller medarbetare på ett operativt och strategiskt plan. Utbildningen passar dig som inte har chefsansvar men på andra sätt behöver kunna hantera och arbeta förebyggande med härskarteknik och maktspel.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2018-04-12 sista anmälningsdag 2018-03-29

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
3 100 kronor/deltagare

Utbildare
Heléne Thomsson, fil dr psykologi och organisationskonsult Thomsson & Partners AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22