Maktspel och härskartekniker i arbetsgrupper för chefer och ledare - steg 2

Innehåll

Härskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet. Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta - eller rättare sagt tystar sig själva.  

  • Under denna dag fördjupar vi förståelsen av vad maktspel och härskartekniker handlar om.
  • Vi pratar om makt, psykologi och beteendepåverkan.
  • Tränar på konkreta metoder för att förebygga och hantera oönskat maktspel.
  • Använder konkreta exempel från deltagarnas vardag för att förstå hur det som sker kan brytas och ett hållbart samarbete byggas upp.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-10-26 sista anmälningsdag 2017-10-10

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
2 900 kronor/deltagare

Utbildare
Heléne Thomsson, fil dr psykologi och organisationskonsult Thomsson & Partners AB

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-10-26 sista anmälningsdag 2017-10-10

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
2 900 kronor/deltagare

Utbildare
Heléne Thomsson, fil dr psykologi och organisationskonsult Thomsson & Partners AB

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24