Gästbemötande för måltidspersonal

Innehåll

  • Professionellt bemötande: vad är det? Byggstenarna i ett professionellt bemötande
  • Vilka är mina kunder och hur ser deras förväntningar ut?
  • Kommunikationens grunder: lyssnande, ställa rätt frågor, kroppsspråk och ordval
  • Bemötandestilar: Hur vill vi bli bemötta och hur bemöter vi andra?
  • Hur hantera olika typer av kunder
  • Teoretisk och praktisk inriktad utbildning med möjlighet till diskussioner och verklighetsnära övningar kring olika typiska kundsituationer.

Kursen riktar sig till måltidspersonal Gastronomen Mölndal och Kungälv.
Och syftar till att öka deltagarnas kunskap kring vad ett professionellt bemötande är samt öka tryggheten i att möta och hantera olika typer av kunder och situationer.

Ett gott och proffesionellt kundbemötande är helt avgörande för din verksamhets
framtid!

Fakta

Datum
Nya datum under planering

Plats
Restaurang Gastronomen

Kostnad
900 kronor/deltagare

Utbildare
LC2

Marianne Hansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24