Förbättringsarbete grundläggande

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill initiera, leda, driva eller delta i ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete i din verksamhet. Du kan vara förbättringsledare, chef eller en medarbetare.

Om utbildningen
Förbättringskunskap är ett samlande begrepp för de olika teorier och vetenskaper som används för att lyckas med förändringar som ska leda till hållbara förbättringar av verksamheter och arbetssätt.

Målet är att deltagaren erhåller grundläggande kunskaper, konkreta verktyg och färdighetsträning för att initiera, leda, driva eller delta i ett förbättringsarbete. Utbildningen berör också förändringsledning och psykologi vid förändringar.

Metod
Vedertagna teorier varvas med träning av konkreta verktyg som även stärks med diskussioner och exempel kopplat från verkligheten och deltagarnas egna upplevelser.

Förkunskaper
Utbildningen kräver inga särskilda förkunskaper, men deltagaren bör ha ett genuint intresse av förbättringsarbete och organisatoriska förutsättningar för att delta i ett sådant efter utbildningen slut.

De två dagarna är indelade i fyra block utifrån PDSA cykelns fyra steg.  Övningar och teori är kopplade till varje del.

Innehåll

-        Introduktion
-        Drivkrafter
-        Förbättringskunskap/Grundläggande begrepp
-        Omvärldsspaning
-        PDSA
-        Processer/Flöden
-        Mått och mäta
-        Visualisering
-        Förändringsledning

Deltagarna får det bildmaterial och övningar som visas under utbildningen. 

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-12-07/08
sista anmälningsdag 2017-11-23

Plats
Campus Nya Varvet , Västra Frölunda

Kostnad
Fika och lunch ingår

Utbildare
Karin Looström Muth, Utvecklingschef Alingsås lasarett
Åsa Meland, Utvecklingschef Kungälvs sjukhus

Sofia Hjertman

Administratör, annan
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27