Förbättringskunskap fortsättning

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som vill initiera, leda, driva eller medverka i ett resultatinriktat och kvalitetsdrivet förbättringsarbete i din verksamhet. Du kan vara processledare, medlem i programråd eller sektorsråd, chef, strateg eller ledare, verksamhetsutvecklare, regionutvecklare eller medarbetare multiprofessionella team.

Utbildningsform
I utbildningen varvas teoretiska aspekter med förbättringsprojekt och tillämpningar i den egna organisationen samt reflektioner tillsammans med övriga deltagare.

Förkunskaper
Grundläggande behörighet, akademisk grundexamen för att erhålla högskolepoäng. För deltagare utan grundläggande akademisk behörighet ges inga högskolepoäng och deltagande sker efter samråd med ledningen för utbildningen.

Om utbildningen 
Syftet med utbildningen är att deltagarnas kunskap och förmåga skall nå den nivå som behövs för att leda och driva ett målinriktat och långsiktigt kvalitetsdrivet förbättringsarbete. Det innebär att kunna planera, leda, samordna och utveckla verksamheten med fokus på patient/kundtillfredsställelse samt att kunna leda ett resultatinriktat förbättrings- och utvecklingsarbete. Deltagarna skall efter fullgjord utbildning ha tillägnat sig principerna för kvalitetsutveckling, ha god kännedom om de viktigaste kvalitetsverktygen, ha god kunskap och insikt vad avser förbättringskunskap, och kunna fungera som ledare för en patient-/kundfokuserad verksamhetsutveckling inom sitt verksamhetsområde.

Innehåll
Politiskt styrd multiprofessionell organisationen
Förbättringskunskapens dimensioner
Viktiga verktyg i förbättringsarbete
Det praktiska perspektivet

Dokumentation
Deltagarna får vid utbildningens början utskrifter på de presentationer som ligger till grund till utbildningen.

 

Fakta

Datum
Anmälan gäller för hela utbildningen på 10 dagar, vilket motsvarar 7,5 HP. Datum: 8-9 mars, 12-13 april, 17-18 maj, 6-7 september, 29-30 november 2018 samt 28 februari-1 mars 2019.
Anmäl dig genom att klicka på startdatum
2018-03-08 sista anmälningsdag 2018-02-22

Plats
VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

Avgift
25 000 kronor/deltagare

Utbildare
Patrik Alexandersson, Centrumföreståndare vid Centre for Health Care Improvement

Sofia Hjertman

Administratör, annan
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-11-15 09:38