Handledarutbildning

Handledarutbildning

En utbildning i handledarrollen för arbetsmarknadsinsatser. Upplägget bygger på YA-delegationens handledarutbildning som består av tre delar: 

 • Grundutbildning: Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen
 • Handleda en nysvensk
 • Handleda någon med behov av extra stöd.

Handledarutbildningen är en endagsutbildning. Ansvarig för utbildningen är Jonny Lindblom från Folkhögskoleförvaltningen.
Utbildningsdagen kommer att fokusera samma innehåll som YA-delegationen framhåller i sin web-baserade handledarutbildning:

 • Motivera
 • Handleda
 • Planera
 • Samtala
 • Lärande på arbetsplats
 • Introduktion
 • Yrkeskultur
 • Arbetsmiljö 

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum 
2018-01-25 sista anmälningsdag 2018-01-11.
2018-03-27 sista anmälningsdag 2018-03-13
2018-05-16 sista anmälningsdag 2018-05-02

Plats
Gullbergsvass konferens, Göteborg

Kostnad
Ingen deltagaravgift. Endast fika ingår.

Utbildare
Jonny Lindblom, Folkhögskoleförvaltningen

Sofia Hjertman

Administratör, annan
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-11-23 09:30