Motiverande samtal

Grundutbildning – MI för olika professioner inom vården

Innehåll

Utbildning för all personal som har kontakt med patienter. Du kommer att lära dig att utveckla och stärka din kompetens i MI färdigheterna.

 • Grundläggande principer och förhållningssätt – MI andan
 • Bakgrund till metoden
 • Beskrivning av modeller, för förståelse av motivations – och förändringsprocess
 • Grundläggande motivationsprocesser
 • Empati. Träning och användning av den empatiska kommunikationen: Att lyssna noga, bekräfta, formulera öppna utforskande frågor, enkla och mer avancerade reflektioner samt sammanfatta
 • Fokus på förändringsprat: Att lyssna efter, hämta fram och förstärka personens uttalanden som handlar om motivation och förändring
 • Med kommunikationsfärdigheterna som verktyg kunna lyssna noggrant och bedöma en persons beredskap till förändring, värdera betydelse och säkerhet och framkalla förändringsprat
 • Med hjälp av förhållningssättet, kommunikationsfärdigheterna och strategierna hålla oss till MI och undvika/reducera sådant som är oförenligt med MI

MI – strategier:

 • Be om lov
 • Att använda meny – agenda tekniken
 • Att informera i dialog på ett aktiverande och motiverande sätt
 • Att utforska personens ambivalens för att underlätta för henne att komma vidare i förändringsprocessen
 • Att förebygga, möta och hantera ”motstånd”
 • Att hjälpa personen fatta och befästa beslut, planera förändringen och följa upp genomförandet

Integrera MI i arbetsvardagen och använda MI med god etik. Dilemman, utmaningar och möjligheter vid tillämpning av metoden inom det egna verksamhetsfältet. Få och ge feedback på egna samtal.

Forskningen visar att ett bra sätt att lära sig MI är att få feedback på praxis. Därför ges möjlighet under kursen att koda eget samtal samt få och ge metodfokuserad feedback samt möjlighet till individuell återkoppling på ett eget samtal av utbildaren.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-10-24/25 samt 2017-11-21
sista anmälningsdag 2017-10-10

Plats
VGR Campus Nya Varvet, Göteborg

Kostnad
3 400 kronor/deltagare

Utbildare
Ann-Sofie Eriksson, Auktoriserad socionom, handledare och tränare i Motiverande samtal – MI. Medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24