Fortsättningsutbildning i sjukdomsklassificering

för obstetrik/gynekologi

Innehåll

Utbildningen riktar sig till sekreterare och barnmorskor som arbetar med diagnos- och åtgärdsklassificering inom förlossningsvården. I mån av tid och intresse kommer även frågor gällande gynekologisk diagnoskodning att tas upp.

För att kunna delta ska du ha gått Emendors grundutbildning i sjukdomsklassificering eller högskoleutbildning i patientklassificering för läkarsekreterare, och/eller praktisk erfarenhet av arbete med obstetrisk diagnos- och åtgärdskodning.

Fördjupa deltagarnas kunskaper i obstetrisk sjukdomsklassificering.

Systematisk genomgång av ICD-10-koderna O10-O99. Praktiska exempel på kodning i förlossningsjournaler. Genomgång av frågor och insända patientfall. Det bör ses som ett obligatorium för deltagande att man lämnar in önskemål, förslag och frågor i förväg.

Det är önskvärt att man har med sig boken "Diagnoshandbok för kvinnosjukvård" som Karin Pihl har skrivit.

Fakta

Datum
Anmäl dig genom att klicka på datum
2017-10-18
sista anmälningsdag 2017-10-04

Plats
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Kostnad
700 kronor/deltagare

Utbildare
Karin Pihl, överläkare Kvinnokliniken Borås, klassifikationsansvarig inom SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi), författare av Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården.

Emma Martinfält Hedman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
E-post

Utbildningsstart, bekräftelse och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du dessutom en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna.

Kostnad och betalning

Betalning sker efter avslutad utbildning. Avbokning senast två veckor före utbildningens start, därefter utgår hel avgift om inte ersättare ordnas.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26