Chef och Heromarapportör

Kontaktuppgifter Pension

Digitaliserat anställningsunderlag 
I länken nedan hittar du anställningsunderlaget som gäller för den förvaltning du tillhör:

Anställningsunderlag - Barium

Information om vad du ska tänka på vid ifyllnad av anställningsunderlag:

Guide för chefer i anställningsunderlagsprocessen

Vi erbjuder följande utbildningar i Heroma för dig som chef eller Heromarapportör.
Inför utbildning ska behörighetsblanketten vara underskriven av chef och inskickad till Specialistsupporten.

Målgrupp: Chefer och Heromarapportörer som ska ha full behörighet i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, schemaplanering, frånvaro, partiell frånvaro, arbetsförändringar, saldo.
Kurslängd: 2 dagar 
Utbildningsmaterial - Chef schema/Heromarapportör 

Chef

Målgrupp: Chefer som ska ha behörighet till personalöversikten och godkänna frånvaro och arbetsförändringar i Heroma.
Innehåll: Personurvalsgrupper, frånvaro, arbetsförändringar.
Kurslängd:  1 dag
Utbildningsmaterial - Chef

Chef webb

Målgrupp: Chefer med behörighet att godkänna/avslå ärenden via Självservice.
Innehåll: Personurvalsgrupper, tjänstgöringsrapporter, övriga rapporter, Självservice.
Kurslängd: 2½ tim
Utbildningsmaterial - Chef webb

Komplettering från Chef till Chef schema

Innehåll: Schemaplanering, partiell frånvaro, saldo.
Kurslängd: 1 dag.
Utbildningsmaterial - Chef till Chef schema

ISP – individuell schemaplanering

Är du chef för en enhet som önskar starta upp med ISP?
Kontakta Specialistsupporten för överenskommelse om möte, planering och införande.

Utbildningsmaterial - Individuell schemaplanering (ISP)

Den 8 maj 2017 införde Regionservice ett nytt sätt att hantera reseräkningar. Du som attestansvarig hanterar reseärenden via Startsidan i Heroma eller via Självservice under Mina arbetsuppgifter.

Löneservice erbjuder dig utbildning i Heroma Rese genom E-guider (filmer) och användarmanualer. Syftet med filmer och användarmanualer är att du ska få en inblick i Heroma Reses funktionalitet och uppbyggnad, samt ett stöd för att kunna granska, returnera, kontera och attestera reseärenden i Heroma Rese.

E-guider Heroma Rese

Attestant - Granska, returnera och attestera reseärende

Attestant - Omkontera del av reseärende

Attestant - Omkontera hela reseärendet

Användarmanual Heroma Rese

Attestant - Granska, returnera, kontera och attestera reseärende

Inställning reseärende via e-post

Fler kontaktuppgifter Löneservice

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31