Hänvisning av telefon - Lathund

Hänvisningsfunktioner

  • För att kunna hantera hänvisningar och andra funktioner så måste du logga in med fullnummer i katalog. Ex 0336164602
  • Du loggar in här 
  • Om man klickar på länken "sök utan att logga in" så söker du enbart i katalogen.

Hänvisningskoder

Så här hänvisningskopplar du din telefon:

Lyft luren -slå önskad kod- lägg på luren.
Det kan ta ca 10 sekunder innan hänsvisningen aktiveras.
När en "hackande" kopplingston hörs när du lyfter luren så är telefonen hänvisad alternativt medflyttad.

Hänvisningsorsak Kod
Lunch 45 min * 23 * 0 #
Patientarbete * 23 * 1 * ttmm #
Röstbrevlåda * 23 * 2 *
Åter klockan * 23 * 3 * ttmm #
Åter dag * 23 * 4 * mmdd #
Semester * 23 * 5 * mmdd #
Tjänsteärende * 23 * 6 * mmdd #
Medflyttning internt och externt

* 21 * fullnummer #
ex * 21 * 00033616XXXX #

Ta bort hänvisning alt. medflyttning # 23 #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

ttmm= timmar+minuter (exempel 1845- åter 18:45)

mmdd=månad+dag (exempel 0417-åter den 17 april)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32