Viktig information

Enligt beslut av SITHS PA och förvaltningsgruppsmöte:

Från och med måndagen 2 maj 2017 sätts giltighetstiden för SITHS Type 1, SITHS-kort och Telia e-leg till max 4 år


Senast uppdaterad: 2017-03-31 08:11