Visa alla nyheter

Aktuellt från Regionservice

Heltäckande konferensservice i nya R-huset
Utveckling av restaurang Gastronomen på NÄL och Uddevalla sjukhus
Invigning på SÄS Borås
Mer tid till patienten när Regionservice tar över livsmedelshanteringen
Upphandling av café- och restaurangverksamhet
Matilda för läsplatta
Succé för enportionsrätter på BB
2-årig prislista och tjänstekatalog 2018/2019
Egenodlad potatis på prov
Beslut om förutsättningar för upphandling av café- och restaurang
Premiär för Starbucks på SÄS Borås
Internationellt utbyte för utveckling av vården
Beställ din lunch med Swish (SU/Sahlgrenska)
Nu är höstens kurskatalog här
Enkät bekräftar: Patienterna är nöjda med maten på sjukhusen
Regionservice tar över lokalvård på förlossningen SU
Lyckat samarbete om personliga hjälpmedel kan fortsätta
Nu toppar VGR:s fordonsflotta miljörankning
Distribution av läkemedelsnära produkter i egen regi
Nu utvecklar vi restaurang Gastronomen tillsammans!
REturen och SUturen har klämdagsledigt 26 maj och 5 juni
Uppgiftsväxling ger 320 fler operationer
Invigning av nya köket på Alingsås Lasarett
Regional försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling
Projekt för utveckling av café och restaurang
Regional lokalvårdsutbildning i Lärplattformen
Kvalitetssäkrad hantering av läkemedel
Nytt nummer för inköps- och ekonomifrågor från 1 april
Införande av nya städriktlinjer på Skaraborgs sjukhus
Västkoms styrelse ställer sig bakom fortsatt samarbete kring hjälpmedelsförsörjningen
Projekt för att avlasta vården med service
Byte av leverantör i Fyrbodal
Leverans av kylda portionsrätter till Sahlgrenska
Vad tycker du om nya servicewebben?
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36