Organisation och ledning

Servicedirektör

Thomas Front

Servicedirektör
Telefonnummer
E-post

Kanslichef

Erik Hallberg

Kanslichef
Telefonnummer
E-post

Kommunikationschef

Petra Bergman

Kommunikationschef
Telefonnummer
E-post

HR-chef

Inga-Lill Magnusson

Tf. HR-chef
Telefonnummer
E-post

Ekonomichef

Martin Hultén

Ekonomichef
Telefonnummer
E-post

Verksamhetsutvecklingschef

Andreas Mattsson

Verksamhetsutvecklingschef
Telefonnummer
E-post

Område Ekonomi- och löneservice

Lennart Ryler

Områdeschef Ekonomi- och löneservice
Telefonnummer
E-post

Område Gemensam service

Andrea Thomsen

Områdeschef Gemensam service
Telefonnummer
E-post

Område Hjälpmedel och Läkemedelsnära produkter

Jan Malmborg

Områdeschef, Område Hjälpmedel och Läkemedelsnära produkter
Telefonnummer
E-post

Område Logistik

Måns Ottertun

Områdeschef, Logistik
Telefonnummer
E-post

Område Måltider

Linda Martinsson

Områdeschef, Område Måltider
Telefonnummer
E-post

Område NU/Kungälv/FTV/NH/HH

Ronny Moberg

Områdeschef
Telefonnummer
E-post

Område SkaS/Regionens fordon

Dina Ebbeson

Områdeschef, Område SkaS
Telefonnummer
E-post
Mobil: 070 219 14 51

Område SU/Angered/Frölunda

Anders Thiberg

Områdeschef, SU/Angered/Frölunda (Göteborg)
Telefonnummer
E-post

Område SÄS/Alingsås

Eva-Susan Atterfors

Områdeschef Södra Älvsborg och Servicesamordnare
Telefonnummer
E-post

Område Tvätteriet

Göran Mattsson

Områdeschef, Tvätteriet
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-03-17 12:28