Patienttransport Mölndals sjukhus

Mölndals sjukhus
031-34 301 41

Logbuch - beställningsystem för patienttransporter

Elna-Marie Andersson

Transportplanerare
Telefonnummer
E-post

Kaj-Ove Roos

Objekspecialist Logbuch
Telefonnummer
E-post

Peter Johansson

Teamchef Gods och Vaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-02 19:15