Folktandvården - utanför sjukhustomt

 Kontaktuppgifter för:

 

Rubrik textblock

En liten text som behöver uppdateras

Här står en text som skall uppdateras

Eje Abrahamsson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Håkan Kämpsten

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Jessica Strand

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Martin Skogbert

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

 

Carl Koch

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Jörgen Elisson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Karin Floryd

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Annbritt Kock

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Jenny Svensson

Tf. Teamchef
Telefonnummer
E-post

Eva-Susan Atterfors

Processledare och Servicesamordnare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-02 16:28