SUturen

SUturen

Du kan inte boka plats på denna busslinje. Den går precis på samma sätt som vilken annan reguljär busslinje gör. 

Hållplatser

Mölndals sjukhus: Huvudentrén Hus S
Östra sjukhuset: Huvudentrén CK
Sahlgrenska sjukhuset: Vita stråket 11 (från 31 augusti flyttas hållplatsen till motsatt sida av skyltarna)
Torggatan 1A: Entrén

Tidtabell SUturen

TID HÅLLPLATS
07:20  Mölndal
07:30  Sahlgrenska
07:40  Mölndal
08:00  Östra
08:20  Mölndal
08:30  Sahlgrenska
08:40  Mölndal
09:00  Östra
09:20  Mölndal
09:30  Sahlgrenska
09:40  Mölndal
09.43 Torggatan
10:00  Östra
10.13 Torggatan
10:20  Mölndal
10:30  Sahlgrenska
10:40  Mölndal
11:00  Östra
11:20  Mölndal
11:30  Sahlgrenska
11:40  Mölndal
12:00  Östra
12:20  Mölndal
12:30  Sahlgrenska
12:40  Mölndal
12:43 Torggatan
13:00  Östra
13:13 Torggatan
13:20  Mölndal
13:30  Sahlgrenska
13:40  Mölndal
14:00  Östra
14:20  Mölndal
14:30  Sahlgrenska
14:40  Mölndal
14:43 Torggatan
15:00  Östra
15:13 Torggatan
15:20  Mölndal
15:30  Sahlgrenska
15:40  Mölndal

Kontaktperson för SUturen och REturen

Anders Bergqvist

Teamchef Gods och Vaktmästeri, Mölndals sjukhus
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28