Resor och logi

De flesta förvaltningar använder en central tjänst för att boka resor och logi.
SÄS och Skas har andra bokningsrutiner. Se intranätet. 

Central bokningstjänst - Resa och logi

Tel 010-441 05 00
(knappval 1)

Ha FE-nummer och Beställar ID till hands när du skall boka

Senast uppdaterad: 2017-04-10 11:21