Lokalvård via entreprenad

Lokalvård via entreprenad i VGR

Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla lokalvård via entreprenad inklusive avtalshantering och avtalsuppföljning

Här står en text som skall uppdateras

Eje Abrahamsson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Håkan Kämpsten

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Jessica Strand

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Martin Skogbert

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

 

Carl Koch

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Jörgen Elisson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Karin Floryd

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Annbritt Kock

Avtalskoordinator
Telefonnummer
E-post

Jenny Svensson

Tf. Teamchef
Telefonnummer
E-post

Eva-Susan Atterfors

Processledare och Servicesamordnare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35