Barnrullstol Kudu är åter möjlig att beställa

Tillverkare R82 har åtgärdat tekniska brister. Leverantör Etac.

2017-04-11

Carina Jönsson
Produktkonsulent

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19