Problem med vår fax

Vi har fortfarande problem med vår FAX, felet ligger hos leverantören TELIA och det är fler än Hjälpmedelscentralen som påverkas. Du kan maila till oss (tänk på att stryka över eller ta bort personnumret) eftersom kundordernumret alltid ska anges på dokumentet E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-16 11:16