Manuella kundordrar

Beställning via manuell kundorder för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare och- utomlänspersoner ska nu registreras med en arbetsorder i webSESAM.

För personer med LMA-nummer beställer du via en kundorder att personen registreras in i systemet. Därefter gör du själv beställningen enligt instruktion i guiden.

Nedan  ser du guider som visar hur beställningen går till samt den manuella kundordern som ska bifogas till arbetsordern.

Har du frågor/funderingar som berör beställningen i webSESAM, kontakta gärna vår kundtjänst, 010-473 80 80, val webSESAM supporten, öppet måndag-fredag kl. 08.00-12.00. 

EU-medborgare
LMA
Skyddad identitet
Utan tillstånd
Utomläns
Kundorder Generell

Kundorder blankett bifogas till webSESAM

Övriga ärenden som inte ryms inom guiderna ovan, vänligen använd blanketten Kundorder Generell. 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33