Manuella rullstolar

Manuella rullstolar i standardutförande kan beställas utan Beställningsformulär. Undantag är rullstolar som i benämningen har texten "enl guideVG", där ska Beställningsformulär ALLTID bifogas.

Beställningsformulär ska ALLTID bifogas beställningen om rullstolen beställs i annat utförande än standard. Gäller även rekonditionerade rullstolar. Undantag är rullstolar som komponenthanteras (Cross och Transit) eller beställs med hjälp av Beställningsstöd (Panther, Sting och Azaleor).

Om Beställningsformulär bifogas gäller följande:

  • Beställningsformulären går att fylla i direkt i datorn. Ange datum, förskrivare, tfn nr till förskrivare samt kunderordernummer (gäller 2 och 3 nedan). Patientuppgifter ska inte anges på Beställningsformuläret. Spara ner Beställningsformuläret på din dator när du fyllt i uppgifterna.
  • OBS! Bifoga kommentar på orderrad och skriv: guideVG bifogas. Skriv dessutom guideVG bifogas i Övrig information innan Verkställ.
  • Beställningsformulären kan skickas in till hjälpmedelscentralen på tre sätt:
  1.  I första hand bifogas Beställningsformuläret med webordern i webSESAM. Hur man bifogar ett dokument i webSesam beskrivs här.
  2.  I andra hand sparas det ifyllda Beställningsformuläret ner på din dator med samma namn som kundordernumret. Det sparade dokumentet (Beställningsformuläret) mejlas till Hjälpmedelscentralen:  E-postadress
  3. Om inte något av ovanstående alternativ är möjligt kan Beställningsformuläret faxas till Hjälpmedelscentralen,                    fax nr 010-43 57 800. Beställningsformuläret ska vara märkt med  kundordernumret.

För alternativ 2 och 3 gäller att Beställningsformuläret mejlas/faxas direkt efter att ordern är lagd.

 

 

Beställningsstöd Inställning Cross används som en hjälp för att se de möjliga inställningarna, andra än standard t ex drivhjulsplacering. 

Beställningsstöd för Panther, Kudu, Sting , Netti III XHD och Azaleor - Beställningsstöd ersätter beställningsformulär och används som en hjälp för att få fram artikelnummer vid beställning av rullstol i webSesam. Beställningsstöd ska inte skickas in. 

Sortimentsöversikt Manuella rullstolar, vuxna

 Alu Rehab

Etac

 När ni beställer en Cross-stol  ber vi er tänka på följande: Om stolen skiljer sig från standardutförande, ange alltid sitthöjd, både främre och bakre. Ange dessutom alltid storlek på de drivhjul, länkhjul och länkhjulsgafflar som behövs, samt  antal, för att erhålla önskat utförande.

 

Etac/barn

 

HD Rehab

 

  

Invacare

 

 

  

Panthera

 

Panthera/barn

  • Micro  uppdaterad feb 2015
  • Bambino  uppdaterad feb 2015

 

Sunrise Medical

  •  Helium uppdaterad juli 2017 (utprovning ska göras tillsammans med hjälpmedelskonsulent
Senast uppdaterad: 2017-08-15 09:50