0433 Antidecubitushjälpmedel

043303 Sittdynor och underlägg för trycksårsprevention

övriga sittdynor se  

181006 Sittdynor och underlägg - sittdynor för korttidssittande och tryckfördelande sittdynor 

 

043303 Sittdynor för trycksårsprevention och 181006  Dynor och underlägg - hygiendynor

043304 Ryggkuddar och ryggdynor för trycksårsprevention och 181003 Ryggstöd - ryggdynor och fast monterade ryggstöd
043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24