Test - Ny utbildningssida - Gunilla

Vårdgivarnas uppdrag

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter har vårdgivarnas uppdrag att anordna utbildning. Det erbjuds i enlighet med avtal med Regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland.

Så här beskrivs tjänsten "Expertstöd" i samarbetsavtalet:

Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.

Utbud

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter erbjuder:

  • Basutbud (ingår för förskrivare)
  • Tilläggsutbud (debiteras per deltagare/tillfälle)
  • Uppdragsutbildning (avtalstaxa)

 

Det är Hjälpmedelscentralen som har i uppdrag att anordna utbildning gällande de produkter som omfattas av samarbetsavtalet.

Vårdgivarna har i och med att ingå Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel uppdragit åt Hjälpmedelscentralen att upphandla produkterna. Det är därför viktigt att alla kontakter med hjälpmedelsleverantörer hanteras av Hjälpmedelscentralen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36