Test - Utbildning

Vårdgivarnas uppdrag

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter (HLP) har av Vårdgivarna fått uppdraget att anordna utbildning.

"Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning." ur Samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel.

Utbud

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter erbjuder:

  • Basutbud (deltagande ingår för förskrivare)
  • Tilläggsutbud (deltagande debiteras per deltagare/tillfälle)
  • Uppdragsutbildning (beställs till avtalstaxa)

 

Det är Hjälpmedelscentralen som har i uppdrag att anordna utbildning gällande de produkter som omfattas av Samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel.

Vårdgivarna har i och med att ingå Samarbetsavtal uppdragit åt Hjälpmedelscentralen att upphandla produkterna. Det är därför viktigt att alla kontakter med hjälpmedelsleverantörer hanteras av Hjälpmedelscentralen.

Test

Senast uppdaterad: 2017-11-27 21:18