Antidecubitusmadrasser

Antidecubitusmadrasser

Målgrupp

Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning

Presentation av utbildningen

Utbildningen innehålller

Yrkesgrupp

Sjuksköterskor och Arbetsterapeuter 

Förkunskaper

Grundläggande förskrivarutbildning. Inga andra förkunskaper krävs.

Innehåll och lärmål

Du får lära dig.....

Utbildningen innehåller följande moment:

   • Grundläggande kunskaper om
    trycksår och trycksårsprofylax.
   • Riktlinjer för förskrivning.
   • Viktiga aspekter vid val av antidecubitusmadrass.
   • Genomgång och demonstration av madrasser i
    sortiment.

Praktisk information

Basutbud
Halvdag. Ingår i avtal för förskrivare.

Dag, tid, plats och anmälan:
XXXdag den XX XXX 2017 kl. 0X:X0-1X:XX Anmälan
Hjälpmedelscentralen XXXX
Lokalen XXXXXXX
Utbildare:

XXXdag den XX XXX 2017 kl. 0X:X0-1X:XX Anmälan
Hjälpmedelscentralen XXXX
Lokalen XXXXXXX
Utbildare:

Utbildningsansvariga:
Ingbritt Wahlström
Catarina Schander

Avbokningsregler:
Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras Vårdgivaren 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig administratör.

Informationsblad för utskrift

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga
Senast uppdaterad: 2017-05-14 21:34