Sittanpassning i rullstol

Om utbildningen

Presentation av utbildningen:

Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning. Genomgång av sittanalys. Utifrån olika sittproblem ges kunskap om val av åtgärd i rullstol. Tyngdpunkt ligger på positionerande åtgärder. Praktiskt grupparbete ingår.

Målgrupp:

Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning

Yrkeskategorier:

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. 

Förkunskapskrav:

Grundläggande förskrivareutbildning, inga andra förkunskaper krävs.

Innehåll och lärmål:

Utbildningen syftar till att ge Dig grundläggande kunskaper om sittanpassning, inom CE-märkning i rullstolar i Västra Götalands sortiment.

 

VÄLKOMMEN!

Praktisk information

Basutbud
Halvdag. Ingår för förskrivare.

Dag, tid, plats och anmälan:
Torsdag den 5 Oktober 2017 kl. 09:00-16:00 Anmälan
Hjälpmedelscentralen Skövde Lokalen Billingen

Utbildningsansvariga:
Maria Samuelsson
Christina Hammar 

Avbokningsregler:
Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras Vårdgivaren 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig administratör.

Informationsblad för utskrift

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga
Senast uppdaterad: 2017-05-14 21:35