Specialanpassning av hjälpmedel

Om utbildningen

Presentation av utbildningen:

En dag som handlar om specialanpassade hjälpmedel och de regler och riktlinjer som ska följas. En fullspäckad dag som innehåller både teori och praktik/patientfall. Tag gärna med egna patientfall eller frågor som vi kan hjälpas åt att lösa!

Målgrupp:

Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning

Yrkeskategorier:

Arbetsterapeut, logoped

Förkunskapskrav:

Grundläggande förskrivareutbildning, inga andra förkunskaper krävs.

Innehåll och lärmål:

På utbildningen får du lära dig hur du som förskrivare hanterar ärenden kring specialanpassning.

Utbildningen innehåller följande moment:

   • Medicinteknisk lagstiftning
   • CE-märkning
   • Anpassning
   • Kombinerade produkter
   • Specialanpassning
   • Förskrivningsprocessen
   • Arbetsgång och dokumentation
   • Riskanalys
   • Ansvarsfördelning
   • Grupparbete

 

VÄLKOMMEN!

Praktisk information

Basutbud
Heldag. Ingår för förskrivare.

Dag, tid, plats och anmälan:
Fredag den 3 November 2017 09:00 - 16:00 Anmälan
Gullbergsvass konferens. Lokalen Rälsen

Utbildningsansvariga:
Ann Perman
Sören Bäck

Avbokningsregler:
Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras Vårdgivaren 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig administratör.

Informationsblad för utskrift

Marie Johansson

Utbildningsadministratör
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26