Specialanpassning av hjälpmedel

Om utbildningen

Presentation av utbildningen:

En dag som handlar om specialanpassade hjälpmedel och de regler och riktlinjer som ska följas. En fullspäckad dag som innehåller både teori och praktik/patientfall. Tag gärna med egna patientfall eller frågor som vi kan hjälpas åt att lösa!

Målgrupp:

Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning

Yrkeskategorier:

Arbetsterapeut, logoped

Förkunskapskrav:

Grundläggande förskrivareutbildning, inga andra förkunskaper krävs.

Innehåll och lärmål:

På utbildningen får du lära dig hur du som förskrivare hanterar ärenden kring specialanpassning.

Utbildningen innehåller följande moment:

   • Medicinteknisk lagstiftning
   • CE-märkning
   • Anpassning
   • Kombinerade produkter
   • Specialanpassning
   • Förskrivningsprocessen
   • Arbetsgång och dokumentation
   • Riskanalys
   • Ansvarsfördelning
   • Grupparbete

 

VÄLKOMMEN!

Praktisk information

Basutbud
Heldag. Ingår för förskrivare.

Dag, tid, plats och anmälan:
Fredag den 3 November 2017 09:00 - 16:00 Anmälan
Gullbergsvass konferens. Lokalen Rälsen

Utbildningsansvariga:
Ann Perman
Sören Bäck

Avbokningsregler:
Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras Vårdgivaren 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig administratör.

Informationsblad för utskrift

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga
Senast uppdaterad: 2017-05-14 21:30