Basutbud respektive Tilläggsutbud

Anmälning till utbildning

  • Du kan anmäla dig i Regionkalendern genom länken "anmäl dig här".
  • För önskemål om uppdragsutbildning, frågor samt anmälan till webbutbildningar i Lärplattformen kontakta utbildningsprocessen på Hjälpmedelscentralen via: E-postadress 

Utbildningar inom Basutbud 2017

Annonserade utbildningar i basutbudet ingår från 1/1 2017 i funktionshyran för vårdgivare med samarbetsavtal. Vårdgivaren debiteras endast om deltagare uteblir eller lämnar återbud efter anmälningstiden gått ut. 1000 kr debiteras arbetsgivaren om den bokade platsen inte nyttjas. Utbildningsplats kan överlåtas under förutsättning att Hjälpmedelscentralen meddelas i god tid före utbildningsstart. 

Specialanpassning av Hjälpmedel
Utbildningen hålls på Gullbergsvasskonferenscentrum
24 april 09:00-16:00

 Antidecubitusmadrassutbildning
Hjälpmedelscentralen Uddevalla
14 mars  kl. 13:00-16:30

Hjälpmedelscentralen Mölndal (OBS! två tillfällen, fm eller em)
15 mars kl. 08:30-12:00
15 mars kl. 13:00-16:30

Hjälpmedelscentralen Skövde
16 mars kl. 13:15-16:30

Hjälpmedelscentralen Borås
17 mars kl. 08:30-12:00

 

Workshop Kommunikation:
Om hjälpmedel för PODD och utskriftsprogram

Hjälpmedelscentralen Borås, lokal Knallen
Måndag 27 februari kl. 13:00-16:00

Hjälpmedelscentralen Mölndal, lokal Stensjön
Tisdag 28 februari kl. 09:00-12:00

Hjälpmedelscentralen Skövde, lokal Billingen
Tisdag 14 mars kl. 13:00-16:00

Hjälpmedelscentralen Uddevalla, lokal Fyren
Onsdag 15 mars kl. 09.00-12.00

 

Tid och planeringshjälpmedel

25 april Skövde kl.09:00-12:30

2 maj Borås kl.09:00-12:30

19 september Uddevalla kl.09:00-12:30

28 september Mölndal kl.09:00-12:30 

 

Utbildningar inom Tilläggutbud 2017

Annonserade utbildningar i tilläggsutbudet prissätts i överenskommelse med vårdgivarna. Kommer att annonseras fortlöpande.

Funktionella sittställningar
Hjälpmedelscentralen Borås, konferensrum Knallen
Måndag 13 november, kl 08.30-16.00

Hjälpmedelscentralen Mölndal, konferensrum Stora Åby 
Tisdag 14 november, kl 08.30-16.00

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33