Utbildningskatalog

Basutbud

Utbildning inom Basutbud ingår i avtal och kostnaden täcks via hjälpmedlens funktionshyra. Hjälpmedelscentralen tar därför inte betalt när målgruppen förskrivare som har grundläggande förskrivarutbildning och är anställda hos avtalskund deltar. Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras vårdgivaren 1 000 kr. Platsen som bokats kan överlåtas under förutsättning att detta överenskommits med utbildningsadministratör senast dagen före utbildningsstart och att den avbokade respekte ersättande deltagarens uppgifter har överenskommits.

Du som inte är förskrivare, som inte ännu har en grundläggande förskrivarutbildning eller som inte är anställd hos Hjälpmedel och läkmedelsnära produkters avtalskunder, men ändå vill delta på en utbildning, du kontaktar vår utbildningsadministratör, som kan ge mer information eller lotsa dig vidare.

Tilläggsutbud

Debiteras per deltagare/tillfälle. Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning anställd hos avtalskund betalar det överenskomna pris som utannonseras. Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras vårdgivaren hela kostnaden. Platsen kan överlåtas under förutsättning att detta överenskommits med utbildningsadministratör senast dagen före utbildningsstart och att den avbokade respekte ersättande deltagarens uppgifter har överenskommits.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan beställas och produceras till avtalstaxa/timpris. För avbokningsregler kontakta utbildningsadministratör.

Hur går betalning till?

Debitering av utbildning ska ske via Sesam2 enligt överenskommelse med vårdgivarna.

Beställare/deltagare behöver därför vid anmälan och beställning alltid ange kundnummer och betalarnummer i Sesam2. Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning anger också vid anmälan till Basutbud sitt användarnamn i webSESAM (förskrivarID).

Om uppgifterna är okända så kontaktar beställaren Kundfakturagruppen på Hjälpmedelscentralen för rätt uppgifter eller lägga in sig som ny kund i Sesam2.

Utbildningsutbud

 • Basutbud
 • Tilläggsutbud
 • Uppdragsutbildning

Basutbud

Utbildningar inom Basutbud annonseras och återkommer kontinuerligt. Vissa utbildningar ges helt eller delvis på distans/via webben. Målgrupp är förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning. Utbildningar i Basutbudet kan vara på grundnivå eller fördjupningsnivå. Utbildningarna riktar sig ofta till en viss grupp förskrivare, t.ex. förskrivare av manuella rullstolar.

Tilläggsutbud

Detta är särskilda utbildningssatsningar som annonseras och debiteras per deltagare och tillfälle. Det kan vara utbildningar med inbjudna internationella föreläsare, föreläsare från andra håll i landet och riktade utbildningsinsatser till andra målgrupper.

Visning av Hjälpmedelscentralen

Visning av Hjälpmedelscentralens genomförs regelbundet. Visningen ingår i funktionshyran (för vårdgivare med samarbetsavtal). Vårdgivaren debiteras om deltagare uteblir eller vid sent återbud. Visningen riktas i första hand till nya förskrivare, men alla förskrivare är välkomna att anmäla sig. Under visningen beskriver vi vårt uppdrag, arbetssätt, kontaktvägar och avslutar med en visning av våra lokaler. Tider för visningar finns under fliken ”Visning av Hjälpmedelscentralen”.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan ges inom de olika produktområdena samt relevanta delar av förskrivningsprocessen, till exempel: 

 • Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde med inriktning mot en eller flera   funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar.
 • Genomgång av en enskild produkt och dess användande.
 • Anpassade versioner av utbildningar från det ordinarie utbildningsutbudet.
 • Mekarutbildning.
 • Utbildning till förskrivare och patientens nätverk kring användningen av ett personligt förskrivet hjälpmedel. Utbildningen omfattar mer än den information som förmedlas i samband med en konsultation.

Uppdragsutbildning anpassas av expertstödet utifrån uppdragsgivarens önskemål. Expertstödet avgör i samråd med beställaren, vad som är möjligt att erbjuda som uppdragsutbildning (t.ex. antal deltagare, lokal för utbildningen, medverkande kompetenser).

För frågor samt anmälan till utbildningar på distans kontakta Hjälpmedelscentralen via: E-postadress 

Vad kan du efterfråga?

Ta gärna kontakt med oss. Du kan efterfråga

 • uppdragsutbildning anpassad till dina behov
 • utbildningar som du tycker bör ingå i Basutbudet
 • utbildningar som du tycker bör erbjudas som Tilläggsutbud (t.ex. bjuda in en kunnig extern föreläsare för en särskild satsning).

Till formulär

 

Senast uppdaterad: 2018-01-11 12:43