Specialanpassning av hjälpmedel

Om utbildningen

Utbildningsbeskrivning

En dag som handlar om specialanpassade hjälpmedel och de regler och riktlinjer som ska följas. En fullspäckad dag som innehåller både teori och praktik/patientfall. Tag gärna med egna patientfall eller frågor som vi kan hjälpas åt att lösa!

Vem vänder sig utbildningen till?

Förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning. Arbetsterapeut, logoped.

Vad får du lära dig?

På utbildningen får du lära dig hur du som förskrivare hanterar ärenden kring specialanpassning.

Vilka delar består utbildningen av?

   • Medicinteknisk lagstiftning
   • CE-märkning
   • Anpassning
   • Kombinerade produkter
   • Specialanpassning
   • Förskrivningsprocessen
   • Arbetsgång och dokumentation
   • Riskanalys
   • Ansvarsfördelning
   • Grupparbete

 

VÄLKOMMEN!

Praktisk information

Basutbud
Heldag. Ingår för förskrivare.

Dag, tid, plats och anmälan:
Fredag den 3 November 2017 09:00 - 16:00 Anmälan
Gullbergsvass konferens. Lokalen Rälsen

Utbildningsansvariga:
Ann Perman
Sören Bäck

Avbokningsregler:
Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, debiteras Vårdgivaren 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig administratör.

Informationsblad för utskrift

Aktuella utbildningstillfällen

20
apr

Specialanpassning av hjälpmedel

Starttid:
Sluttid:
Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum, Lokal: Rälsen
Ort: Göteborg
Avsändare: Regionservice
Typ: Utbildning

Marie Johansson

Utbildningsadministratör
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-29 20:03