Visning av Hjälpmedelscentralen

Visning av Hjälpmedelscentralens ingår för förskrivare (vårdgivare med samarbetsavtal).

Vårdgivaren/arbetsplatsen debiteras endast om deltagare uteblir eller lämnar återbud efter anmälningstiden gått ut. Debitering är 1000 kr om bokad plats inte nyttjas. Bokad plats kan överlåtas under förutsättning att Hjälpmedelscentralen överenskommer detta med administratör på Hjälpmedelscentralen i god tid före utbildningsstart.

Visningen riktas i första hand till nya förskrivare, men alla förskrivare är välkomna att anmäla sig. Under visningen beskriver vi vårt uppdrag, arbetssätt, kontaktvägar och avslutar med en visning av våra lokaler.  Informationslänk

Borås                   måndagen den 20 februari kl. 13:00-15:00
Skövde fredag den 3 mars kl. 10:00-12:00
Uddevalla onsdagen den 26 april kl. 13:00-15:00
Mölndal torsdagen den 4 maj kl. 10:00-12:00


Du anmäler dig till Visning av Hjälpmedelscentralen via Regionkalendern

 

Andra studiebesök och uppdragsutbildningar:
Hjälpmedelscentralen måste prioritera behov från vårdgivare med samarbetsavtal. I mån av tid kan vi ta uppdrag från andra intressenter. Timtaxa debiteras per medarbetare som deltar från Hjälpmedelscentralen.
Pris: 542:- + moms/tim. Kontaktvägar - använd Intresseanmälan till vänster i bild, eller faktaruta till höger.
Epost: E-postadress

 

Senast uppdaterad: 2017-06-29 11:41