Beställa service på grundutrustning

Service på grundutrustning

Hjälpmedelscentralenutför service och underhåll av grundutrustning. Kostnaden regleras mot timdebitering

Här finns information till de vårdgivare som har tecknat överenskommelse med Hjälpmedelscentralen att köpa service av sin ägda grundutrustning.

För dem som saknar överenskommelse om service på grundutrustning och vill teckna en sådan hittar mer information Grundutrustning 

Information som gäller Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla När ni har fel på er grundutrustning och behöver service finns det två möjligheter att beställa Option grundutrustning service.

Via websesam kan beställning registreras på arbetsorder ”Option grundutrustning service” alternativt "Option grundutrustning Service – akut” eller så kan Beställningsblankett - Underhåll av Kundägda Hjälpmedel användas.

Läs gärna Tillämpningsanvisning vid beställning av service av grundutrustning innan ni fyller i beställningsblanketten.

Beställningsblanketten mailas till E-postadress eller faxas till 010-435 78 00

Kontaktperson Hjälpmedelscentralen: 

Borås : Tf teamchef Peter König,  tel: 010-441 40 64
Möndal: Teamchef Bengt Gustafsson, tel: 010-441 24 61
Skövde: Teamchef Jonas Andersson, tel: 070-082 23 69
Uddevalla: Teamchef Tonie Olsson,  tel: 010-441 26 58

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31