Hjälpmedelscaféer

Hjälpmedelscafé - en samlingsplats för service av enklare art, av tex rollator, manuella rullstolar m m som initierats antingen av förskrivare eller Hjälpmedelscentral. Vi står för den tekniska kompetensen. Ni står för bokning av lokaler, ev underhållning och kaffe! Det förekommer att ett hjälpmedelscafé bokas i samband med Säkerhetsdagar för äldre och liknande lokala aktiviteter.

Intresserad av Hjälpmedelscafé?

Kontakta teamchefen på närmaste Hjälpmedelscentral:
Borås : Tf teamchef Peter König,  tel: 010-441 40 64
Möndal: Teamchef Bengt Gustafsson, tel: 010-441 24 61
Skövde: Teamchef Jonas Andersson, tel: 070-082 23 69
Uddevalla: Teamchef Tonie Olsson,  tel: 010-441 26 58

Hjälpmedelscaféer

Rullstolscafé

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31