Produktkonsulenter

Jessica Nordenberg

Produktkonsulent Nutrition (samordnare)
Telefonnummer
E-post

Ingela Sager

Produktkonsulent Diabetes
Telefonnummer
E-post

Eva-Lena Andersson

Eva-Lena Andersson har gått i pension.

Produktfrågor gällande inkontinens- blås- och tarmdysfunktion samt stomi skickas till LMNs funktionsbrevlåda E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35