Om oss

Första april 2017 genomfördes en omorganisation inom Regionservice, område Hjälpmedel och Läkemedelsnära. CLP och Skövdedepån bildade en gemensam sektion, Läkemedelsnära Produkter (LMN).

I verksamheten ingår de läkemedelsnära produktområdena Diabetes, Inkontinens blås- och tarmdysfunktion, Nutrition och Stomi.

LMNs övergripande uppdrag i Västra Götaland är att i samverkan med vårdgivarna bedriva en leverantörsneutral verksamhet med fokus på kundnytta, patientsäkerhet, kvalitet, kompetens och ekonomi.

LMN ansvarar för produktsortimenten inom de läkemedelsnära produktområdena samt beställning och distribution av läkemedelsnära produkter till patient. 

LMN stödjer vårdens kvalitetsarbete genom att erbjuda utbildning i vård och behandling, förskrivningsprocessen och produktinformation för de läkemedelsnära produkterna

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36