Broschyrer och fakta m.m.

På Diabetesförbundets hemsida finns

Broschyrer, foldrar, faktablad och böcker

 

Västra Götalands Regionala diabetesråd har tagit fram ett
utbildningspaket där följande broschyrer ingår:

                     

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28